Privacyvoorwaarden

Wij weten dat u uw persoonsgegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. Wij nemen dit serieus en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze Verklaring aandachtig door. Hierin leest u meer over onze privacyvoorwaarden.

Wij bieden een online dienst die gebruikers de mogelijkheid geeft om een product te reserveren bij een camping, bungalow- en pretpark en hiervoor te betalen.

Deze dienst worden aangeboden door Activate Rentals B.V. als eigenaar en gegevensbeheerder. Wanneer u via een computer, mobiele telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (deze worden allen hierna aangeduid als een 'Apparaat') onze websites en de bijbehorende mobiele applicaties bezoekt en gebruikt, gaat u akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden.

Als internationaal bedrijf zijn we actief in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze verklaring bevat algemene informatie over onze privacy voorwaarden. 

Verzamelde gegevens

Wanneer u onze dienst gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen wij gegevens van en over u om u een persoonlijkere ervaring te bieden die beter op uw voorkeuren is afgestemd. Wanneer u onze dienst gebruikt doordat u op een link van een website van derden heeft geklikt of wanneer u via onze dienst websites van derden bezoekt, dan kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. De gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres
 • Facturatie- en of betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres) via onze samenwerking met een vertrouwde betalingsprovider
 • Geolocatiegegevens
 • Apparaat gegevens, zoals wanneer u toegang tot onze Diensten heeft gehad en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat)
 • Online activiteit, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken
 • Reserveringshistorie

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacy instellingen van uw apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden. Wij kunnen uw locatiegegevens alleen zelf gebruiken voor het veilig activeren van uw gereserveerde product. 

U kunt te allen tijde de privacy instellingen van uw apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens uit te schakelen. Het uitschakelen van de optie 'locatie delen' kan echter van invloed zijn op andere functies die wij bieden. Als u vragen heeft over de privacy instellingen van uw apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw apparaat of met uw provider.

Zie onderstaande paragraaf Cookies voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën die in deze paragraaf zijn beschreven en de keuzes die u daarin heeft.

Gebruik van gegevens

Wij streven ernaar om u relevante inhoud op onze diensten aan te bieden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de landen waarin wij actief zijn na te leven. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen helpen om optimaal gebruik te maken van onze diensten. We gebruiken ze bijvoorbeeld om:

 • uw reservering bij de camping, bungalow- en pretparken te maken en te beheren, en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze diensten
 • onze diensten te verbeteren en de interesse daarin te meten
 • u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen of diensten die bij ons, de aan ons gelieerde ondernemingen of onze partners beschikbaar zijn en die mogelijk interessant voor u zijn
 • met u te communiceren
 • u uit te nodigen voor een enquête of marktonderzoek
 • op uw vragen en opmerkingen te reageren
 • geschillen of problemen op te lossen
 • mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.
 • toe te zien op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en mededelingen zoals anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld

Zie onderstaande paragraaf Keuzes ten aanzien van gegevens voor meer informatie over uw keuzes voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Delen van gegevens

Om onze dienst aan te kunnen aanbieden, moeten wij in de volgende gevallen gegevens delen met derden:

 • Camping, bungalow- en pretparken. We delen uw gegevens de derde partij waarbij u de reservering gemaakt heeft zodat ze uw reserveringen kunnen beheren en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen. 
 • Leveranciers. Wij delen gegevens met bepaalde leveranciers om de levering van onze Diensten te vereenvoudigen om transacties, zoals reserveringen, soepel te laten verlopen.
 • Socialmedia websites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmedia websites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacy verklaringen van deze socialmedia websites en de privacy instellingen die u daarvoor heeft ingesteld.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. Ga naar de instellingen van uw apparaat als u het bijhouden van gegevens wilt beperken.

Overdrachten van gegevens

We zijn een internationaal bedrijf dat in een aantal landen actief is. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Alleen bepaalde, bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang dit in verband met de in deze verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Cookies

Wij streven ernaar dat uw toegang tot onze dienst zo eenvoudig, efficiënt en handig mogelijk is. Daarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring en de beveiliging van de website te verbeteren en om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit geldt voor bijna elke website die u bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen en bevatten basisgegevens over uw internetgebruik. Bij elk nieuw bezoek aan een website stuurt uw browser deze cookies terug, zodat de website uw apparaat herkent en uw ervaring kan verbeteren door onder andere inhoud te tonen die bij uw voorkeuren aansluit. 

De cookies die wij gebruiken zijn onder te verdelen in twee categorieën.

1. Essentieel

Deze cookies zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de website, om door de website te kunnen navigeren en om alle essentiële functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zou de website niet goed werken en kunt u bepaalde belangrijke functies niet gebruiken. We kunnen ook essentiële cookies gebruiken om fraude op te sporen en te voorkomen.

U kunt essentiële cookies niet uitschakelen via het cookietoestemmingsprogramma, omdat u zonder deze cookies geen gebruik kan maken van onze website.

2. Analysecookies en functionele cookies

We maken gebruik van deze cookies om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en hoe we uw ervaring ermee verder kunnen verbeteren. Deze cookies bieden ons gegevens die ons helpen bepalen welke onderdelen van de website interessant gevonden worden door bezoekers en of er fouten optreden tijdens hun bezoek. We gebruiken deze cookies om verschillende lay-outs en functies van onze websites te testen. Ook gebruiken we ze om bij te houden hoe bezoekers de website bereiken.

We maken ook gebruik van cookies voor het opslaan van uw instellingen en voorkeuren op de web site, zoals uw taalkeuze en eerder ingevoerde informatie. Sommige functionele cookies zijn essentieel voor het functioneren van bepaalde onderdelen van de website en u kunt deze cookies niet uitschakelen via het cookietoestemmingsprogramma.

Wijzigingen in deze verklaring en kennisgeving

We kunnen deze privacyverklaring in de toekomst bijwerken. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we u daarover op een of meer van de volgende wijzen: door u een mededeling toe te sturen over de wijzigingen, door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze verklaring op de website te plaatsen. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Contact

Als u een verzoek ten aanzien van uw gegevens heeft, zoals een verzoek om uw gegevens te verwijderen of toegang tot uw gegevens, neem dan contact op met ons privacy team via info@activerentals.nl .

EUROPA

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die in de EER wonen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Activate Rentals B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij echter een vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk aangewezen.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie zijn:

Activate Rentals B.V.

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

E-mail: info@activaterentals.nl

Uw rechten uit hoofde van de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:
  • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
  • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we een overtuigend hoger rechtmatig belang hebben bij de verwerking of we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een rechtsvordering te formuleren, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen.
 • Het recht om je persoonsgegevens af te schermen indien:
  • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.
 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). Echter mogen we wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig plaatsvindt.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om deze te ontvangen. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. 

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of reeds zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Indien we aan een juridische of bestuursrechtelijke verplichting moeten voldoen.
 • Met uw toestemming

Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

Versie: 8 april, 2022

Bij Activate Rentals gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.