Gebruikersvoorwaarden

De Website https://www.activaterentals.nl/  en de applicaties voor mobiele telefoons en tablets van Activate Rentals worden uitgegeven door:

Activate Rentals B.V.

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

E-mail: info@activaterentals.nl

KvK: 82495440

Deze Gebruikersvoorwaarden en de Privacyvoorwaarden en cookieverklaring vormen uw overeenkomst met Activate Rentals B.V.  Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruikersvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing zodra u de Website en/of mobiele applicatie van Activate Rentals gebruikt.

Opgelet: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele Gebruikersvoorwaarden moet u de Activate Rentals Website niet gebruiken.

DEEL 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Definities

"Activate Rentals" : verwijst naar het bedrijf Activate Rentals B.V.

"Website Activate Rentals" : verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via "https://www.activaterentals.nl/" en de applicaties voor mobiele apparaten van Activate Rentals geraadpleegd kunnen worden.

"Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website www.activaterentals.nl bezoekt en/of de mobiele applicatie van Activate Rentals gebruikt. Meervoud: “Gebruikers”.

"Gebruikersvoorwaarden" : verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden

"Product" : verwijst naar een items, zoals electrische (kinder) auto’s, electrische boten, electrische fietsen etc. die via de Website www.activaterentals.nl gereserveerd en afgerekend kan worden. Meervoud: “Producten”.

"Klantgegevens" : verwijst naar alle gegevens over camping, bungalow- en pretparken die op de Website https://www.activaterentals.nl/ weergeven worden. Voorbeelden hiervan zijn algemene informatie, locatie, beschikbaarheid en prijzen van Producten van deze en vergelijkbare bedrijven.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

Activate Rentals biedt Gebruikers een online reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website https://www.activaterentals.nl/  tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

Activate Rentals behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Activate Rentals. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website Activate Rentals.

Door Website https://www.activaterentals.nl/ en de mobiele applicatie van Activate Rentals om het even op welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruikersvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Website Activate Rentals

Het gebruik van de Website Activate Rentals is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens Activate Rentals. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

1.1 Voorstelling platform

De Website Activate Rentals is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de campings-, bungalow- en pretparken die op de Website Activate Rentals te vinden zijn. In dat opzicht treedt Activate Rentals dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een Product reserveert bij één van deze bedrijven.

1.2 In real time een Product reserveren

De Website Activate Rentals geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real time een Product te reserveren en hiervoor te betalen. Activate Rentals levert alleen de reserveringsdienst en de mogelijkheid om uw gereserveerde Product te activeren op de locatie van de camping, bungalow en pretpark.

3. Websites en diensten van derde partijen

3.1 Diensten aangeboden door derde partijen

Gebruikers erkennen echter dat de Website Activate Rentals doorverwijst naar betaalde diensten. Elke reservering op de Website Activate Rentals verwijst naar een dienst die aangeboden wordt door een camping, bungalow- of pretparken (een derde partij) en betalend is.

Indien de dienst niet afgenomen kan worden op de locatie van de derde partij zal Activate Rentals zich inspannen om een vervangende dienst aan te bieden op dezelfde locatie na overleg met de derde partij.

Elke prijs of prijsklasse betreffende de diensten die op de Website Activate Rentals geplaatst wordt, dient louter ter informatie en voor het gemak van de Gebruiker. 

3.2 Koppelingen naar de websites van derden

De Website Activate Rentals kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Activate Rentals voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de eigenaren van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang en gebruik van de Website Activate Rentals

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van de Website Activate Rentals is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website Activate Rentals voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.

4.2 Toegang tot de Website Activate Rentals

Activate Rentals behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website Activate Rentals of diensten die aangeboden worden op de website te schrappen, verwijderen of wijzigen. Activate Rentals behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website Activate Rentals voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

4.3 Voorwaarden om een reservering te maken

Door een reservering te maken, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het maken van een reservering.

4.4 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen

Gebruikers gaan akkoord om de Website Activate Rentals te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

  • De inhoud en gegevens van de Website Activate Rentals (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan Activate Rentals. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website Activate Rentals niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.
  • Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website Activate Rentals, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Activate Rentals, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met Activate Rentals op het volgende adres:

Activate Rentals B.V.

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

E-mail: info@activaterentals.nl

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

  • de Website Activate Rentals of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;
  • geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website Activate Rentals of handelingen van een Gebruiker op de Website Activate Rentals te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;
  • te respecteren dat bepaalde delen van de Website Activate Rentals afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website Activate Rentals te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;
  • geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website Activate Rentals (kunnen) overbelasten;
  • voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website Activate Rentals te maken;
  • geen gedeelte van de Website Activate Rentals "in te bouwen", "te weerspiegelen" of over te nemen op om het even welke andere website;
  • geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door Activate Rentals gebruikt wordt voor de Website Activate Rentals of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

4.5 Sancties voor contractbreuk

4.5.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten

Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan Activate Rentals de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website Activate Rentals wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. Activate Rentals zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

4.5.2 Schade

Onverminderd de straffen die door Activate Rentals worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal Activate Rentals ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

5. Privacy

Activate Rentals hanteert een Privacy- en cookieverklaring om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Klik hier om ons huidige privacybeleid te bekijken. Het Privacy- en cookieverklaring is ook van toepassing op het gebruik van de Website Activate Rentals.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van Activate Rentals ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website Activate Rentals niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

6.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website Activate Rentals behoren toe aan Activate Rentals, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan Activate Rentals de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website Activate Rentals en de diensten die worden aangeboden door Activate Rentals, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website Activate Rentals.

6.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website Activate Rentals en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van Activate Rentals en/of zijn partners.

6.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Activate Rentals en/of zijn partners geen informatie van de Website Activate Rentals , in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

6.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 6 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

7. Aansprakelijkheidsbeperkingen

7.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren voor gebruik te maken van de dienst die aangeboden wordt door camping, bungalow- en pretparken op de Website https://www.activaterentals.nl/.

Activate Rentals biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat Activate Rentals niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website https://www.activaterentals.nl/.

7.2 Wijziging van de Website Activate Rentals

Alle informatie die op de website van Activate Rentals te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van Activate Rentals kan aanspreken.

7.3 Gebruik van Website Activate Rentals

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt Activate Rentals geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

Activate Rentals wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van Activate Rentals, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

7.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. Activate Rentals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om Activate Rentals schadeloos te stellen voor de kosten die Activate Rentals oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart Activate Rentals van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website Activate Rentals op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

7.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website ActiveRentals gepubliceerd worden.

8. Andere bepalingen

8.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding - Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

Activate Rentals kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruikersvoorwaarden.

8.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door Activate Rentals, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

8.3 Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen Activate Rentals en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.

8.4 Rechtsbevoegdheid

Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Utrecht.

Bij Activate Rentals gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.